Warszawa, 19 grudnia 2002
Systemy Rozproszone - seminarium magistersie na MIMUW
Karol Bieńkowski


Metadane w Internecie, czyli RDFCo są metadaneMetadane strony WWWPo co są?Dlaczego są niewystarczające?Co to oznacza?Jakie metadane by się przydały?Gdyby było to...Lekarstwo na niejednoznaczności: URISchematyRDF - Resource Description FrameworkRDF: ModelZasób (resource)Własność (property)Zdanie (statement)Najprostsze zdanie

Przykłady i obrazki na kolejnych stronach pochodzą ze specyfikacji RDF.

Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila.

Subject (Resource) http://www.w3.org/Home/Lassila
Predicate (Property)Creator
Object (Litral)"Ora Lassila"

Uwaga: Creator powinno mieć prefiks, np. http://purl.org/metadata/dublin_core#Creator

Zdanie
owale: zasoby, prostokąty: klierałyZłożone metadane

Trzy zdaniaNazywamy anonimowy węzeł

Po co nazywać? Żeby mieć do niego dostęp.

Trzy zdania jeszcze razKolekcje

KolekcjeJedna czy wiele własności?

Wiele własności:
Wiele

Jedna własność:


Przestrzenie nazw w XML-uSerializacja do XML-a

Zdanie: Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila., czyli:
[http://www.w3.org/Home/Lassila] [http://description.org/schema/Creator] "Ora Lassila"

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:s="http://description.org/schema/">
 <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila">
  <s:Creator>Ora Lassila</s:Creator>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>


Serializacja trzech zdań

The individual referred to by employee id 85740 is named Ora Lassila and has the email address lassila@w3.org. The resource http://www.w3.org/Home/Lassila was created by this individual.

<rdf:RDF>
 <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila">
  <s:Creator rdf:resource="http://www.w3.org/staffId/85740"/>
 </rdf:Description>

 <rdf:Description about="http://www.w3.org/staffId/85740">
  <v:Name>Ora Lassila</v:Name>
  <v:Email>lassila@w3.org</v:Email>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>


Składnia zagnieżdżona

To samo zdanie co wyżej. Gdyby pominąć about="http://www.w3.org/staffId/85740" węzeł stałby się anonimowy.

<rdf:RDF>
 <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila">
  <s:Creator>
   <rdf:Description about="http://www.w3.org/staffId/85740">
	<v:Name>Ora Lassila</v:Name>
	<v:Email>lassila@w3.org</v:Email>
   </rdf:Description>
  </s:Creator>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>


Serializacja kolekcji

The students in course 6.001 are Amy, Tim, John, Mary, and Sue.

<rdf:RDF>
 <rdf:Description about="http://mycollege.edu/courses/6.001">
  <s:students>
   <rdf:Bag>
	<rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Amy"/>
	<rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Tim"/>
	<rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/John"/>
	<rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Mary"/>
	<rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Sue"/>
   </rdf:Bag>
  </s:students>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>


Dublin Core Metadata InititiativeDublin CorePrzykład: Opis strony WWW przy pomocy schematu Dublin Core

<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#">
 <rdf:Description about="http://www.dlib.org">
  <dc:Title>D-Lib Program - Research in Digital Libraries</dc:Title>
  <dc:Description>The D-Lib program supports the community of people
   with research interests in digital libraries and electronic
   publishing.</dc:Description>
  <dc:Publisher>Corporation For National Research Initiatives</dc:Publisher>
  <dc:Date>1995-01-07</dc:Date>
  <dc:Subject>
   <rdf:Bag>
	<rdf:li>Research; statistical methods</rdf:li>
	<rdf:li>Education, research, related topics</rdf:li>
	<rdf:li>Library use Studies</rdf:li>
   </rdf:Bag>
  </dc:Subject>
  <dc:Type>World Wide Web Home Page</dc:Type>
  <dc:Format>text/html</dc:Format>
  <dc:Language>en</dc:Language>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>


Przykład jak umieścić RDF na stronie HTML

<html>
<head>
 <rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#"> 
  <rdf:Description about=""> 
   <dc:Creator>
	<rdf:Seq ID="CreatorsAlphabeticalBySurname"
	 rdf:_1="Mary Andrew"
	 rdf:_2="Jacky Crystal"/>
   </dc:Creator>
  </rdf:Description> 
 </rdf:RDF>
</head>
<body>
<P>This is a fine document.</P>
</body>
</html>


Co jest, a czego nie ma w RDFieRDF SchemaCo to jest RDF SchemaWykorzystanie RDF Schemy

Używanie RDF Schemy

Dziedzina (domain) i przeciwdziedzina (range)Klasy w RDFSWłasności w RDFSRDF Schema przy pomocy RDF Schemy

Constraints

Open Directory ProjectJena - Java API dla RDFJena - tworzenie zasobu

// some definitions
String personURI  = "http://somewhere/JohnSmith";
String givenName  = "John";
String familyName  = "Smith";
String fullName   = givenName + " " + familyName;

// create an empty graph
Model model = new ModelMem();

// create the resource
//  and add the properties cascading style
Resource johnSmith 
 = model.createResource(personURI)
     .addProperty(VCARD.FN, fullName)
     .addProperty(VCARD.N, 
           model.createResource()
              .addProperty(VCARD.Given, givenName)
              .addProperty(VCARD.Family, familyName));


Jena - wypisywanie zasobów

// list the statements in the graph
StmtIterator iter = model.listStatements();
      
// print out the predicate, subject and object of each statement
while (iter.hasNext()) {
  Statement stmt   = iter.next();     // get next statement
  Resource subject  = stmt.getSubject();  // get the subject
  Property predicate = stmt.getPredicate(); // get the predicate
  RDFNode  object  = stmt.getObject();  // get the object
        
  System.out.print(subject.toString());
  System.out.print(" " + predicate.toString() + " ");
  if (object instanceof Resource) {
    System.out.print(object.toString());
  } else {
    // object is a literal
    System.out.print(" \"" + object.toString() + "\");
  }
        
  System.out.println(" .");
} 


Co może Jena?RDQL

Przykładowy model (z Jena Tutorial z hp.com):

Model do zapytań

RDQL - proste zapytania

Zapytanie:
SELECT ?x
WHERE (?x, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN>, "John Smith")
Wynik:
x              
=============================
<http://somewhere/JohnSmith/>
Zapytanie:
SELECT ?x, ?fname
WHERE (?x, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN>, ?fname)
Wynik:
x                | fname    
================================================
<http://somewhere/JohnSmith/>  | "John Smith" 
<http://somewhere/RebeccaSmith/> | "Becky Smith"
<http://somewhere/SarahJones/>  | "Sarah Jones"
<http://somewhere/MattJones/>  | "Matt Jones" 


RDQL - zapytanie ze złączeniem

Zapytanie:
SELECT ?givenName
WHERE (?y, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#Family>, "Smith") ,
   (?y, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#Given>, ?givenName)
Wynik:
givenName
=========
"John"  
"Rebecca"
Zapytanie:
SELECT ?resource, ?givenName
WHERE (?resource, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#N>, ?z) ,
   (?z, <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#Given>, ?givenName)
Wynik:
resource             | givenName
============================================
<http://somewhere/JohnSmith/>  | "John"  
<http://somewhere/RebeccaSmith/> | "Rebecca"
<http://somewhere/SarahJones/>  | "Sarah" 
<http://somewhere/MattJones/>  | "Matthew"


Co jest, a czego nie ma w RDQLu?RDF i Prolog


Karol Bieńkowski