Warszawa, dnia 28 października 2001

System wspomagania wyceny nieruchomości

Autorzy:

Karol Bieńkowski
Bartłomiej Bóbski
Tomasz Zieliński

Opis funkcjonalności

System ma wspomagać przeprowadzanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę z uwzględnieniem standardów Polskiego Stowarzysznia Rzeczoznawców Majątkowych. W tym celu w środowisku będą przechowywane informacje o nieruchomościach (tytuł własności, lokalizacja, przeznaczenie) i ich wartości. Poprzez porównanie tych informacji z cechami właśnie wycenianej nieruchomości sporządzania będzie propozycja "operaty" w jednym z podejść: dochodowym lub majątkowym. Przykładowe cechy nieruchmości to: lokalizacja, metraż, sąsiedztwo, zagospodarowanie. Sporządzone wyceny rzeczoznawca będzie mógł zachować w systemie.

Aktorzy w systemie

Założenia implemenacyjne

Dostęp do aplikacji będzie się obywał poprzez strony WWW. Aplikacja zostanie stworzona w Javie w oparciu o technologie J2EE i darmową bazę danych (MySQL, PostgreSQL).

Dokumentacja

Zostanie stworzona w jakimś programie firmy Microsoft lub Oracle, ewentualnie Rational, ale dopiero po zakończeniu tworzenia aplikacji. Składać się będzie z podręcznika użytkownika, API i diagramów UML.

Podział prac