Applet - digit recognition Polski [pl] | English [en]
[Karol Bieńkowski]

CV
Contact
Work
University
| Applets
  | Digits
  | Colors
  | Hopfield
  | Square
| Papers
Photos
Hobbies


There is only Polish version of this page. Please contact me if you need translation to English.


[Twoja przeglądarka nie obsługuje apletów Javy]

Najpierw wybierz z listy rozwijanej cyfrę na lewym obrazku . Potem ją zmodyfikuj - można to zrobić albo ręcznie klikając odpowiednie, albo automatycznie. Po naciśnięciu przycisku start po prawej stronie program oblicza cyfrę najlepiej pasującą do tego co zostało utworzone w lewym oknie.
Jeżeli jest wybrany model synchroniczny to program sam się zatrzymuje, w przeciwnym przypadku trzeba nacisnąc stop.

Plik JAR zawierający kod i źródła apletu. Zmień rozszerzenie pliku na .zip, żeby go rozpakować.

©2000-2019 Karol Bieńkowski
Modified: 2008-09-07 18:11
[@]
www.bienkowski.net
  [Valid XHTML 1.0!]