Applet - stochastic Hopfield network Polski [pl] | English [en]
[Karol Bieńkowski]

CV
Contact
Work
University
| Applets
  | Digits
  | Colors
  | Hopfield
  | Square
| Papers
Photos
Hobbies


There is only Polish version of this page. Please contact me if you need translation to English.


[Twoja przeglądarka nie obsługuje apletów Javy]

Program szuka skojarzenia o minimalnej wadze, tzn. tak łączy punkty w pary, żeby suma długości połączeń była jak najmniejsza.

Sposób użycia:

Żeby wylosować zestaw punktów należy nacisnąć przycisk Nowa, przycisk Start/stop pozwala włączyć symulację i ją na chwile przerwać, a przycisk 1 krok powoduje wykonanie tylko jednego obrotu pętli, potem symulacja się zatrzymuje. Ostatni guzik (Przerysuj) rysuje obraz na nowo.

Plik JAR zawierający kod i źródła apletu. Zmień rozszerzenie pliku na .zip, żeby go rozpakować.

©2000-2019 Karol Bieńkowski
Modified: 2008-09-07 18:11
[@]
www.bienkowski.net
  [Valid XHTML 1.0!]